تيم كاركنان شركت مبل آفرين را مجموعه اي از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي شريف، امير كبير و علم صنعت و ساير دانشگاه ها تشكيل مي دهند كه سعي كرده اند با استفاده از دانش و تكنولوژي روز، محصولاتي را در صنعت مبلمان عرضه كنند. اين تيم با بهره گيري از متخصصان خود در رشته هاي مهندسي مكانيك، مهندسي صنايع، طراحي صنعتي و غيره سعي كرده است فرايند توليد عناصر مبلمان و دكوراسيون چوبي را بهبود دهد. به كار گيري دانش طراحي سه بعدي و نرم افزارهاي پيشرفته طراحي سه بعدي اين امكان را به ما مي دهد تا فرايند طراحي عناصر مبلمان را به گونه اي انجام دهيم كه فرايند ساخت سهل تر و سريع تر و بدون دوباره كاري هاي آزاردهنده قابل انجام باشد